Contact

Villa Sanoer
Geertjesweg 55
6704 PC Wageningen
Tevens vestigingsadres Stichting Buitenplaats Villa Sanoer.
Bezoek op afspraak.
Telefoon: +31317412375

E-mail: info@villasanoer.nl

LinkedIn Group
Group (Oud) Burlenburgh

Bankrekening
Ten name van: Stichting Villa Sanoer
IBAN: NL78RABO0123028116
BIC: RABONL2U